Disputation: Highly concentrated eletrolytes for rechargeable lithium batteries

  • Datum: –14.00
  • Plats: Chalmers tekniska högskola PJ-salen
  • Doktorand: Viktor Nilsson
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Chalmers tekniska högskola/Strukturkemi på Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Viktor Nilsson
  • Disputation

Doctoral Double Degree-samarbete mellan Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola