Diamanthalvledare – Elektronik för framtidens utmaningar

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4101
  • Föreläsare: Dr Saman Majdi
  • Kontaktperson: Saman Majdi
  • Telefon: 0707182275
  • Docentföreläsning

Institutionen för Teknikvetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära.

Diamant besitter extrema egenskaper som gör materialet väldigt attraktivt för användning inom olika områden. För det mesta är materialet känt för sina optiska och mekaniska egenskaper. Diamant har dock utmärkta halvledaregenskaper passande för elektroniktillämpningar. En kombination av brett bandgap, spänningstålighet, hög laddningsbärarmobilitet tillsammans med dess höga värmeledningsförmåga gör det tilltalande i åtskilliga applikationer exempelvis kraftelektronik och högfrekvenstillämpningar.
I den här föreläsningen ska vi titta närmare på syntetisk diamant anpassad för elektroniktillämpningar och diskutera dess fördelar och begränsningar. Vi kommer att beskriver Time-of-Flight metoden som en effektiv karaktäriserings teknik för analys av laddningstransport i enkristallin diamant, speciellt vid låga temperaturer.
Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.