Vad begränsar litiumbatterier?

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Föreläsare: Fil dr Matthew Lacey
  • Arrangör: Strukturkemi
  • Kontaktperson: Matthew Lacey
  • Docentföreläsning

Institutionen för kemi - Ångström inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet kemi med inriktning mot materialkemi.

Elektrokemisk energilagring i form av batterier har varit en avgörande teknologi för utvecklingen av kommunikation, transport och även kemi självt ända sedan de uppfanns i början av 1800-talet. Moderna litiumjonbatterier följer samma tradition, men nu i enorm skala när de driver på några av de viktigaste tekniska förändringarna i samhället idag. Utvecklingen av själva batteritekniken verkar emellertid släpa efter i utvecklingen av den teknik som den själv möjliggör - huvudsakligen på grund av de olika och ofta motstridiga krav på batteriet såsom hög energi, snabb laddningshastighet, lång livslängd, låg kostnad, hög säkerhet och så vidare. Ofta underskattas den trots allt anmärkningsvärda utvecklingen och prestandan hos dagens batterier samt den ansträngning som krävs för att förbättra dem ytterligare.

I den här föreläsningen ska vi titta på den grundläggande kemin som driver ett litiumjonbatteri, vilka begränsningar den sätter på dagens batterier, hur vi utvecklar vår förståelse för den och vilka realistiska möjligheter vi har förbättra framtidens batterier.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.

Välkomna!