Celsius-Linné-föreläsningarna med symposium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen och Polhemsalen
  • Föreläsare: Celsius-föreläsare: Professor Martin Blunt från Department of Earth Science and Engineering, Imperial College, London Linné-föreläsare: Director Linda Birnbaum, National Institute of Environmental Health Sciences and National Toxicology Program, North Carolina, USA
  • Webbsida
  • Arrangör: Celsius-Linné kommittén vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 47 49
  • Föreläsning

Den 7 februari öppnar vi dörrarna för årets Celsius- och Linné-föreläsare. Detta år har vi glädjen att få välkomna två världsledande forskare: Martin Blunt och Linda Birnbaum som kommer att föreläsa på Ångström i Siegbahnsalen.

Föreläsningarna efterföljs av ett symposium under rubriken "Environment, Climate Change and Human Health".

Varmt välkomna!