Kontakt

Programansvarig professor: Hans Karlsson

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA

Postadress
Box 538
751 21 UPPSALA

Telefonnummer: 070-1679287

Fax: 018-471 6209

Lediga tjänster

För närvarande finns inga lediga tjänster vid forskningsprogrammet. Men om du är intresserad av att arbeta hos oss är du ändå välkommen att kontakta oss.