Teoretisk kemi

Vid forskningsprogrammet i teoretisk kemi applicerar vi fysikens lagar för att bättre förstå kemin. Vi studerar molekylers uppbyggnad och egenskaper genom avancerade datorsimuleringar vilka ofta utförs på superdatorer.

Läs mer om vårt forskningsprogram.

Forskningsområden

Molekylär kvantdynamik
Modellering av kemiska reaktioner genom att lösa den tidsberoende Schrödingerekvationen för både elektroner och kärnor.

Forskningsledare: Hans Karlsson
 
Katalys med övergångsmetaller
Modellering av röntgenspektra och reaktionsmekanismer för enzymer och biomimetiska system.

Forskningsledare: Marcus Lundberg
 

Consortium for theoretical x-ray science
I det här projektet utvecklar vi metoder för att tolka röntgenspektra på system med övergångsmetaller. Särskilt fokus läggs på att tolka experimentella metoder som kan användas för att studera enzymer och katalysatorer i lösning