ERC Consolidator Grant till Sascha Ott

2016-06-30

ERC Consolidator Grant was awarded to Sascha. Congratulations!


Sascha Ott, professor i molekylär synteskemi vid institutionen för kemi, har fått 2 miljoner euro från Europeiska Forskningsrådets ERC Consolidator Grant. Anslaget löper över fem år.

- Det känns fantastisk bra att får ett sånt anslag. Projektet är väldigt tvärvetenskaplig, och nu har vi möjligheten att rekrytera nödvändiga kompetenser som behövs för att sätta fart på projektet, säger Sascha Ott.

Projektet med titeln ” Fundamental and Applied Science on Molecular Redox-Catalysts of Energy Relevance in Metal-Organic Frameworks“ handlar om ett nytt sätt att framställa mer hållbara och effektivare katalysatorer för användning inom elektrokemisk vätgasproduktion och artificiell fotosyntes.

Under de senaste tio åren har stora ansträngningar gjorts inom både industri och akademi för att utveckla sådana katalysatorer. Två fundamentalt olika vägar har tillämpats; en har varit inriktad på homogen katalys, till exempel molekylära system som fungerar i lösning, medan den andra har fokuserat mot heterogen katalys, genom användning av fastfasmaterial ofta vid höga temperaturer och tryck.

Projektet kommer att kombinera de två lösningarna, genom att inkorporera molekylära katalysatorer i en fastfasmatris. För att lyckas med det arbetar forskningsgruppen med så kallat metall-organiskt nätverk, MOFs.

- Vi kommer att systematiskt angripa nyckelfrågor vad beträffar MOF-matrisens inflytande på de inbyggda molekylära katalysatorerna. Forskningen kommer alltså ge nya katalyskoncept och föra MOF-kemin närmare praktisk tillämpning, säger Sascha Ott, professor i molekylär synteskemi vid Uppsala universitet.

Elin Bäckström

Our latest News