Examensarbete

Om du är intresserad av att genomföra examensarbete inom strukturkemi, kontakta forskningsledaren för det forskningsområde/projekt som intresserar dig!

Inspirationsföreläsning i strukturkemi

“Structures in motion – inorganic materials for our daily lives.”