Chao Xi försvarar sin doktorsavhandling

2017-05-22

Titeln är: “Non-aqueous Electrolytes and Interfacial Chemistry in Lithium-ion Batteries”.
Tid och plas: Onsdagen den 14 juni klockan 09.15 i Å2005.
Opponent är: Prof. Brett Lucht från University of Rhode Island, USA

Fler nyheter