Solveig Böhme försvarar sin doktorsavhandling

2017-05-23

Titeln är: “Fundamental Insights into the Electrochemistry of Tin Oxide in Lithium-Ion Batteries”.
Tid och plas: Torsdagen den 1 juni klockan 09.00 i Häggsalen
Opponent är: Dr Laure Monconduit från the University of Montpellier

 

Fler nyheter