Andreas Blidberg försvarar sin doktorsavhandling

2017-04-11

Titeln är: “Iron Based Materials for Positive Electrodes in Li-ion Batteries: Electrode Dynamics, Electronic Changes, Structural Transformations”.
Tid och plas: 09.00 i Häggsalen
 

Opponent är: Prof. Miran Gaberšček från the National Institute of Chemistry i Slovenia.

Fler nyheter