Daniel Brandell och Kristina Edström har erhållit forskningsanslag

2017-03-01

Daniel Brandell och Kristina Edström har erhållit forskningsanslag på 4 MSEK från Energimyndigheten som en del i projektet "Advanced research concepts for lithium-sulfur technology" i samarbete med Chalmers och Volvo GTT.

Fler nyheter