Om forskningsprogrammet Organisk kemi

Programansvarig professor: Jan Kihlberg

Besöksadress: Husargatan 3
Postadress: Box 576, 751 23 Uppsala