Gogoll Group

I våra projekt kombineras modern organisk synteskemi med olika tillämpningar där molekylernas funktionella egenskaper står i fokus: Fotoswitchbara peptidmimetika, supramolekylära värd-gäst system, och monomerer för elektriskt ledande organiska redoxpolymerer. Molekylernas egenskaper studeras framförallt med spektroskopiska metoder, särskilt NMR-spektroskopi.

För den oinvigde som är intresserad och vill veta mer om vår forskning finns en populärvetenskaplig presentation

Läs mer på engelska