Alumn

Lars Engman Group
Design, syntes och testning av nya katalytiska antioxidanter. Biologiskt aktiva kalkogenorganiska föreningar. Radikalkemi.

Lars Baltzer Group
Molekyler som känner igen och binder till proteiner är oumbärliga inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Vi utvecklar nya molekylära koncept för igenkänning av proteiner "utanför lådan" och baserade på grundläggande kemiska principer om molekylär växelverkan.