Peter Lindblads grupp

Forskningen i min grupp är inriktad på att designa, konstruera, tillverka och analysera cyanobakterier för direkt produktion av solbränslen. 

Forskningsledare: Peter Lindblad 

Nyfiken på att veta mer?

Mer ingående information om våra forskningsprojekt finns att läsa på engelska. 

Forskningsprojekt