Ann Magnuson Group

Vi studerar elektronöverföring i heterocystbildande cyanobakterier, med särskilt fokus på membranproteiner i fotosyntesen, och hydrogenaser. Genom att analysera de grundläggande kemiska och fysikaliska egenskaperna hos enzymerna kan vi förstå deras fysiologiska roll men även hur vi kan modifiera dem till vår fördel.

Forskningsprojekt

  • Redox tuning in NiFe-hydrogenases
  • Alternative forms of Photosystem I
  • Membrane proteomics in heterocysts

Gruppmedlemmar

  • Ann Magnuson, forskningsledare och universitetslektor
  • Åsa Söderberg, doktorand