MASSPEKTROMETRI-BASERAD PROTEOMIK

Kvalitativ och kvantitativ analys av proteiner och proteom.

Skräddarsydda proteomikanalyser

Välkommen till den masspektrometri-baserade proteomikfaciliteten vid Uppsala Universitet. Vi finns vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi. Vi utför skräddarsydda proteomikanalyser för projekt från akademi och industri. 

Ett flödesschema som visar samtliga stegen i analysen.

ANALYSER

 • Kvalitativ proteomik. Identifiering av proteiner i komplexa biologiska prov.
 • Kvantitativ proteomik. Tekniker med och utan inmärkning appliceras.
 • Proteomikanalys i kroppsvätskor. Tex cerebrospinalvätska och plasma.
 • Karakterisering av post-translationella modifieringar. Tex. Fosforylering och glykosylering hos proteiner.
 • Proteomik av prover från icke-humana arter. Tex katt, hund, växter, bakterier, virus och parasiter.
 • Proteinidentifiering. Av proteiner i lösning och av proteiner i gel band/spottar.
 • Analys av proteiner från biobanksförvarade vävnader (FFPE/OCT förvaring).
 • Bestämning av inakt massa hos rekombinanta och nativa proteiner.
 • Anrikning med immunoaffinitet och identifiering av målproteiner. Faciliteten ger råd i experimentell design för identifiering av immuoprecipiterade proteiner och dess interaktionsproteiner med MS.
 • Fullständig karakterisering av nativa och rekombinanta proteiner.
 • Proteinextration. Selektiv extration av proteiner från celler och vävnad för MS analys.
 • Protein/peptid separation. 1-D SDS-PAGE, jonbyteskromatofrafi (SCX, ERLIC).

UTRUSTNING

 • LTQ Orbitrap Velos Pro ETD MS. (Thermo Scientific). 
 • QExactive Plus Orbitrap MS. (Thermo Scientific)
 • MALDI TOF/TOF MS. (Bruker Daltonics), 2 instrument
 • Easy nanoLC 1000 och Easy nanoLC II (Thermo Scientific)
 • 1260 Infinity LC (Agilent Technologies) 

APPLIKATIONER

 • Karakterisering av trunkerade och modifierade proteiner, bestämning av enzymatiska klyvningsställen.
 • Djupgående analys av cerebrospinalvätska och bestämning av biomarkörer för olika sjukdomstillstånd.
 • Simultan extraktion av membranbundna och cytoplasmiska proteiner från celler och vävnader, med efterföljande MS-analys.
 • Extensiv karakterisering av fosfoproteiner och fosfoproteom.
 • Korrelation av genomik- och MS-baserad proteomikresultat.

KURSER

LÄNKAR OCH SAMARBETSPARTNERS

Att använda faciliteten

För att använda den masspektrometri-baserade proteomikfaciliteten, kontakta Ganna via e-post eller telefon för att boka ett första möte: 

Ganna Shevchenko
018-471 3686
ganna.shevchenko@kemi.uu.se

Personal på faciliteten