Aminosyraanalys

Kvantitativ bestämning av innehållet av aminosyror i olika typer av prover erbjuds på uppdragsbasis. 

Aktuell information

Tyvärr måste vi meddela att Aminosyralaboratoriet stänger sin verksamhet den 1 september. 

Från och med i år har vi lägre bemanning på labbet. Detta kommer periodvis att innebära längre svarstider än de 5 arbetsdagar som gäller normalt. Expressprover kan bara tas emot efter överenskommelse med oss innan beställning och kan komma att ta längre tid än 2 arbetsdagar. 

Vad kan vi göra för er?

Kvantitativ bestämning av aminosyror. Olika typer av prover kan analyseras, till exampel; proteiner, peptider, separationsgeler, aminosyraderivat, spackel, fossiler, homeopatika, urea, glukosamin etc. Ca 2000 analyser körs per år på vårat laboratorium. Dessa kommer från svenska och internationella samarbetspartners på universitet samt stora och små företag med verksamhet inom bioteknik, läkemedel, naturmedel, kemisk industri, diagnostik och byggindustri.

Kompetens

Vi har utfört aminosyraanalyser sedan 1964 och har kontinuerligt utvecklat och förfinat våra metoder.

Var finns vi?

Biomedicinskt Centrum (BMC, B7:3), Husargatan 3, i Uppsala

Vart ska prover skickas?

Aminosyraanalyslabb
Institutionen för kemi - BMC
Box 576
751 23 Uppsala

Vilken information behövs?

Nödvändig information om era prover finns beskriven i registreringsblanketten.

Prislista

Prisuppgifter för våra olika analyser finns i vår prislista.

För mer information, kontakta oss:

Anna Törnsten och Josef Seibt