Jacinto Sás forskningsgrupp

LJUS TILL KEMIKALIE

Nanolöv & heterogen katalys

Behov av energi och kemikalier som räcker till en ständigt ökande befolkning, tillsammans med svikande reserver i fossila bränslen samt hotet om klimatförändring, gör att det är mer angeläget än någonsin att komma på hållbara och miljövänliga processer som kan tillgodose den förväntade efterfrågan. Vår forskning fokuserar på undersökningen och utvecklingen av system på nano-skalan som kan producera bränsle och värdefulla kemikalier, genom att använda solljus som energikällan (s.k. konstgjord fotosyntes). Våra system synteseras i obemannade mikrofluidiska reaktorer och testas i uppvinning (”upcycling”) av avloppsvatten samt biomassuppgraderingsprocesser. Vi använder avancerad spektroskopi för att förstå processerna på en fundamental nivå.

Forskningsintressen och tekniker

  • Plasmoniska nanostrukturer
  • p-n nano-hybridövergångar
  • Automatiserade mikrofluidiska reaktorer
  • Friformsframställning (s.k. ”3D printing”)
  • Röntgenspektroskopi vid synkrotroner och XFEL-källor
  • Avancerad spektroskopi (ultrasnabb infraröd, tidsupplöst absorption, ultrasnabb fluorescens)

Kontakta gärna gruppledaren om anställningsmöjligheter samt de senaste nyheterna, eller gå in på vår Facebook-sida. Du kan även följa oss på Twitter (@Nanoleaves).

Foto: Corrie White