Tians forskargrupp: Molekylära enheter för artificiell fotosyntes

En molekylär enheten för fotosyntes

Molekylärsensibiliserade mesoporösa elektroder används för att konvertera solljus till el, bränsle och kemikalier.

Att konvertera solljus till el, bränsle och kemikalier är en viktig strategi för att utnyttja solenergin. Molekylära enheter med fotosensibilisator och/eller katalysatordekorerade halvledare, som fotoelektroder, kan användas för att utföra sådan solenergiomvandling. Vår grupps forskning fokuserar främst på förberedelser, utveckling och studier av nya fotoelektroder.

Forskningsprojekten i vår grupp innefattar:

1. 3D Organiska Polymer Nano-Fotokatalytiskt 

2. Vattenspjäkning/CO2-reduktionsenheter

3. Solida p-typ mesoporösa halvledarsolceller

Gruppfoton

2019 Spring, Ångström Lab

2018 Autumn, Ångström Lab

Financial Support

Our projects have been supported by:

Image result for knut alice wallenberg logo"

Image result for wallenberg academy fellow logo"

                   J. Gust. Richert stiftelse

                   Carl Tryggers Stiftelse

       Wenner-Gren Foundation

Top ranked research and education - Uppsala University, Sweden