Burkhard Zietz grupp

Vår forskning kretsar kring fotokemiska och fotofysikaliska processer som är av betydelse i samband med användning och lagring av solenergi. Vi undersöker kemiska processer som fotoisomerisering, energiöverföring och ljusinducerad protonöverföring eller hur interaktion mellan färgämnen, som aggregation och excitonkoppling förändrar deras optiska egenskaper. 

Om du är nyfiken och vill gå lite mer på djupet kan du läsa om våra pågående forskningsprojekt.