Grafen, ett prioriterat forskningsområde vid UU

Med grafen (uttalas: grafén, med betoning på e) menar man den struktur som bildas av de två-dimensionella atomära skickt som bygger upp kolallotropen grafit. Detta tvådimensionella material, som säkert karaktäriserades för bara något år sedan, har visat sig ha väldigt speciella egenskaper. Forskning rörande grafen har exploderat i intensitet världen över, på ett sätt som saknar motstycke sedan upptäckten av högtemperatursupraledning på 80-talet med över tjugotalet artiklar rörande grafen publicerats i Science eller Nature bara mellan 2005 och 2007.

En förklaring till uppståndelsen runt grafen är att elektronerna runt Ferminivån beter sig enligt kvant-elektrodynamik, dessa elektroner har kallats för masslösa Diracfermioner. Möjligheterna till tekniska tillämpningar är emellertid minst lika spännande, både inom fotonik och elektronik.

Forskning på grafen kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt, inkluderande kemisk syntes, elektron mikroskopi, ytfysik och teoretisk modellering. Den konstellation av Uppsalaforskare som sedan 2007 arbetar inom området finns inom de kemiska, fysiska och tekniska sektionerna. Initiativet hat valts ut för särskild finansiering 2008-2010 inom Uppsala Univeristets satsning på Kvalitet och Förnyelse (KoF). Koordinator: Professor Olle Eriksson

Grafen-gruppen

Publikationer

  • Defect formation in graphene nano-sheets by acid treatment:  an X-ray absorption spectroscopy and density functional theory study. V.A.Colman, R.Knut, O.Karis, H.Grennberg, U.Jansson, R.Quinlan, B.C.Holloway, B.Sanyal and O.Eriksson  J. Phys. D: Appl. Phys. 41 (2008) 062001  Link
  • Dynamical core-hole screening in the x-ray absorption spectra of hydrogenated carbon nanotubes and graphene. O. Wessely, M. I. Katsnelson,A. Nilsson, A. Nikitin, H. Ogasawara, M. Odelius, B. Sanyal, and O. Eriksson PHYSICAL REVIEW B 76, 161402(R), 2007