Forskningsnätverk

AngioScaff

- Bioaktiva och bioresponsiva material för att främja nybildning av blodkärl.

BIODESIGN

- Rationell design av bioaktiva material för vävnadsregenerering.

CyanoFactory

- Design, construction and demonstration of solar biofuel production using novel (photo)synthetic cell factories.

Junior Faculty at Uppsala University

- Junior Faculty är en organisation för juniora forskare vid Uppsala universitet.

StemTherapy

- Stamceller för regenerativ medicin.

Uppsala Center for Computational Chemistry  - UC3

- Uppsala Center for Computational Chemistry, UC3, is a virtual center consisting of research groups at Uppsala university working in the field of computational chemistry.

Senast uppdaterad: 2022-04-21