Molekylära interaktioner, enzymologi och läkemedelsutveckling

Målsättningen med vår forskning är att öka kunskapen om molekylära interaktioner och deras dynamik. Detta är grundläggande för att förstå hur biologiska system fungerar och regleras, något som kan utnyttjas i utvecklingen av nya effektiva och säkra läkemedel. Forskningen fokuserar på olika typer av enzymer, de proteiner som katalyserar kemiska reaktioner i naturen. De enzymer vi studerar är alla av relevans för sjukdomar där det idag saknas effektiva läkemedel, t.e.x. cancer och infektionssjukdomar.

Forskningen kräver nya metoder, instrument och strategier. Vi har särskilt engagerat oss i utvecklingen av biosensorer för studier av molekylära interaktioner. Våra studier bidrar till att lösa grundläggande vetenskapliga frågor rörande molekylär igenkänning, med ett starkt fokus på deras dynamik och hur de kan regleras. Det finns många viktiga tillämpningar, särskilt inom läkemedelsindustrin.

Professor Helena Danielson, forskningsledare

Pågående forskningsprojekt