Lediga examensprojekt

Om du är intresserad av att göra ett exjobb inom biokemi, kontakta Mikael Widersten

Inspirationsföreläsning i biokemi

"Hur molekyler skapar liv - en biokemists perspektiv"