Om forskningsprogrammet i biokemi


Programansvarig professor: Helena Danielson

Postadress: Box 576, 75123 Uppsala
Besöksadress: Husargatan 3, Hus B7 plan 3

Programmets historia - Ett arv att vara stolt över

Mer än 100 års spetskompetens inom forskning och innovation inom biokemi. 

Arne Tiselius
Arne Tiselius
The Svedberg

Nobelpris

1926 - The Svedberg "för sitt arbete med dispersionssystemen"
1948 - Arne Tiselius "för sin forskning om elektrofores och adsorptionsanalys, särskilt för sina upptäckter rörande den komplexa naturen av serumproteiner" 
 

Innovationer: ultracentrifugering, elektrofores, kromatografi

Våra framtidsvisioner

Utforska och utnyttja biomolekyler för en friskare och hållbar värld

  • Karakterisering av interactomen av biologiska system
  • Upptäcka läkemedel med optimal effekt och säkerhet
  • Utveckling av vacciner för autoimmuna sjukdomar
     
  • Förståelse av stereoselektiviteten av biologiska katalysatorer
  • Design av enzymbaserade bränsleceller för fullständig förbränning