Biokemi

Biokemin har en lång historia vid Uppsala universitet, med rötter i den forskning som grundlades av kemisterna The Svedberg och Arne Tiselius, två Nobelpristagare och bland Sveriges internationellt mest framstående vetenskapsmän.

Mer information på engelska