Yt- och kolloidkemi - Edwards grupp

Vår forskning fokuserar på grundläggande studier och bioanalytiska/farmaceutiska tillämpningar av nanopartiklar och ytor uppbyggda av lipider. Projekten är som regel inspirerade av biologiska eller medicinska/farmaceutiska frågeställningar. Pågående studier inkluderar bland annat undersökningar med målsättning att förstå mer om de faktorer som styr och påverkar stabilitet och genomsläpplighet hos biologiska membran.  Andra projekt syftar till att utveckla liposomer och en ny typ av lipidpartiklar, så kallade lipodiskar, för formulering och transport av cancerläkemedel och antimikrobiella peptider.

Om du är intresserad och vill veta mer om vår forskning finns en längre populärvetenskaplig presentation.

Mer information på engelska