Sjöberg gruppen

Masspektrometri (MS) är en kraftfull analysteknik och eftersom MS separerar och mäter joner i gasfas så är det av stort intresse och betydelse att ha förståelse för hur de joner som detekteras speglar sammansättningen i det analyserade provet. Vi har under många år använt MS för dess selektivitet och känslighet och nedan finns några exempel på områden som vi är aktiva inom. 

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskaplig presentation ger en lätttillgänglig introduktion till vår forskning.

Läs mer om vår forskning