Spårelement och metallomics

Vi forskar huvudsakligen inom två områden, spårelement och metallomics. Detta gör vi genom att använda oss av plasmaspektrometriska tekniker, såsom ICP-AES eller ICP-MS, för att mäta spårmängder av element i en stor mängd olika prover. Vår forskning inom metallomics är för nuvarande fokuserat på tandprover.

Läs mer om vår forskning (endast engelska).