Om forskningsprogrammet i analytisk kemi

Programansvarig professor: Jonas Bergquist

Postadress: Box 599, 75124 Uppsala
Besöksadress: Husargatan 3 (D5)

Analytisk kemi - en historisk återblick

Professor Bengt Nygård har skrivit om analytisk kemi i form av en historisk återblick på engelska med titeln "Historical notes at the Department of Analytical Chemistry". 

Länk till artikeln