Välkommen till Linds forskningsgrupp

Forskningen fokuserar på metodutvecklingar inom masspektrometri (MS)-baserad proteomik i syfte att förstå hur celler signalerar via protein-protein-interaktioner (PPIs) och posttranslationella modiferingar (PTMs).

Vi utvecklar skräddarsydda metoder för proteomanalys för att kunna mäta svaga PPIs och PTMs i låga nivåer i celler. Metoderna är viktiga för att förstå sjukdomsförlopp såsom infektioner och cancer. Forskningen är tvärvetenskaplig och kombinerar grundforskning inom analytisk kemi med cell- och molekylarbiologi och medicinsk proteomik.

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning.

Mer information på engelska

PostDoc projekt

Vi söker kandidater som är intresserade av att börja i gruppen som post-docs och genomföra forskning i våra olika projekt.

Motiverade och talangfulla kandidater med träning inom analytisk kemi/masspektrometri/proteomik ombeds att kontakta sara.lind@kemi.uu.se för förfrågningar. Bifoga ett uppdaterat CV samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Examensarbete

Vi välkomnar alltid masterstudenter att få erfarenhet av forskning i labbet. Lämpliga projekt kommer att utformas på individuell basis efter gruppens huvudsakliga forskningslinjer.

Tveka inte att kontakta sara.lind@kemi.uu.se för mer information.