Välkommen till Lanekoff-gruppen

Med avbildande masspektrometri gör vi bilder av biologiska prover som visar var specifika molekyler finns. Vi använder en ny teknik för avbildande masspektrometri som kallas nano-DESI, vilket är en förkortning av nanospray desorption elektrospray jonisation. De främsta fördelarna med nano-DESI är att provet inte behöver bearbetas på något särskilt sätt innan analys samt att  tekniken möjliggör kvantifiering av molekyler i provet. För den oinvigde som är intresserad och vill veta mer om vår forskning finns en populärvetenskaplig presentation.

Mer information på engelska