Bergquists grupp

Med hjälp av avancerade analytiska verktyg så som högupplösande separation och masspektrometri kan vi mäta förändringar i endogena (kroppsegna) substanser tidigt i en sjukdomsprocess. Dessa substanser kan användas för tidig diagnos, prognos och bidra till förståelsen av vad som inleder ett sjukdomsförlopp. Vår specialitet är analys av cerebrospinal-vätskan (ryggvätskan) och dess kemiska sammansättning men vi analyserar alla typer av vävnader och kroppsvätskor med hjälp av våra metoder.

Jonas Bergquist om ME/CFS-forskning i TV4.

Professor Jonas Bergquist blir tilldelad Qilu Friendship Award 2019

Mer information på engelska