Analytisk kemi


Bergquist grupp

Med högupplösande separation och masspektrometri studerar vi i Bergquist gruppen den friska och sjuka kroppens kemi under livets alla skeden

 

Lanekoff grupp

Med avbildande masspektrometri kan bilder av specifika molekyler på en yta framställas. Lanekoff-gruppen använder en ny teknik som kallas nano-DESI, förkortning av nanospray desorption elektrosprayjonisering, för avbildande masspektrometri och ytanalys.


Lind grupp

Forskningen fokuserar på posttranslationella modifieringar (PTMs). Syftet är att utveckla och applicera skräddarsydda metoder för analys av sådana.

Petterson & Andersson grupp

Vi använder oss av plasmaspektrometriska tekniker, såsom ICP-AES eller ICP-MS, för att mäta spårmängder av element i en stor mängd olika prover.Sjöberg grupp

Separation kombinerat med masspektrometri är tekniker som används i huvudsak inom Sjöberg gruppen för att studera små molekyler. 
 


Facilitet: Masspektrometri-baserad proteomik

Vi erbjuder skräddarsydda proteomiklösningar för projekt inom både akademin och industrin. Vi finns på Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi.