Han vet hur man förenar livsavgörande molekyler

Från benläkning till cancerbehandling – listan över professor Jöns Hilborns forskningsintressen är lång. Men alla förenas i en målsättning: att foga samman livsavgörande molekylära pusselbitar.

Möt forskaren som själv fick en cancerdiagnos

Forskningsnätverk

AngioScaff

- Bioaktiva och bioresponsiva material för att främja nybildning av blodkärl.

BIODESIGN

- Rationell design av bioaktiva material för vävnadsregenerering.

CyanoFactory

- Design, construction and demonstration of solar biofuel production using novel (photo)synthetic cell factories.

Junior Faculty at Uppsala University

- Junior Faculty är en organisation för juniora forskare vid Uppsala universitet.

StemTherapy

- Stamceller för regenerativ medicin.

Uppsala Center for Computational Chemistry  - UC3

- Uppsala Center for Computational Chemistry, UC3, is a virtual center consisting of research groups at Uppsala university working in the field of computational chemistry.

Forskarutbildning

En lagerkrans.

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. 

Det löpande ansvaret för doktorander har institutionen medan Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (TekNat) har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Om du är intresserad av att påbörja forskarstudier så kan du ta kontakt med det forskningsprogram där det bedrivs forskning som du är intresserad av.

Kanonsalut utanför slottet vid doktorspromotionen 2019.
Kanonsalut vid doktorspromotionen den 24 maj, 2019