Tider och kursplaner

Här hittar du terminstider och tentamensperioder samt länkar till kursplaner och kurstablåer

Terminstider och omtentaperioder

  • Terminstider samt omtentaperioder för Teknat finns här, där det även står vilka dagar som ska vara undervisningsfria. Observera att både höst- och vårterminerna delas upp i två perioder (HT: period 1, 2; VT: period 3, 4).

  • Rutiner kring tentor och omtentor (hur/när man lämnar, tidsramar för inrapportering osv) finns in lathunden för kursansvariga lärare

  • Kommande tentamentillfällen finns på Ladok när de schemaläggs.

    • Kilcka på "Aktivitetstillfällen" på startsidan sedan sök på kursen för att se detaljerna.

Kursplaner, kurstablåer och studieplaner

  • Kursplaner kan sökas på Selma. Man kan söka antingen på kurskoder eller kursnamn (Obs! Selma har problem men bostäverna å, ä och ö ibland - sökningar med kurskoder är pålitligare).

  • Kurstablåer (2021-2022, 2022-2023) låter dig se olika programs samlade (kemi)kurser på ett mer överskådligt sätt (vilka kurser som går när).

  • Utbildnings- och studieplaner för alla program inom TekNat beskriver i detalj de olika programmens struktur, övergripande mål, förvändade studieresultat, obligatoriska kurser m.m.

Last modified: 2021-11-17