Kursvärderingar och kursrapporter

På denna sida hittar du rutiner kring kursvärderingar och kursrapporter.

Kursvärderingar

Det är den kursansvariga lärarens ansvar att se till att en kursvärdering utför vid slutet av kursen. Resultatet från kursvärderingen måste sammanställas och tillgängliggöras för studenter som svarat på kursvärderingen. Sammanställningen måste även vara tillgäng för studenter som läser kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kursrapporter

Vid slutet av varje kurs ska den kursansvariga läraren skriva en kursrapport som sammanfattar hur kursen har gått, resultatet från kursvärderingen, synpunkter från lärare och förslag på utvecklingsarbete. Använd mallen som finns på Kurt.

Last modified: 2021-11-17