Sverea IVF AB

Deltagare:

Sverea IVF AB, Uppsala universitet, KTH.

Beskrivning:

Detta är ett SSF-projekt som rör tillverkingsmetoder för stabila perovskit-solceller. Total projektbudget 28 miljoner kronor.

Kontaktperson:

Gerrit Boschloo, Fysikalisk kemi.