MOFact

Deltagare:

Beskrivning:

Ett ERC-projekt.

Kontaktperson:

Sascha Ott, Molekylär biomimetik.