LiRichFCC

Deltagare:

Beskrivning:

Ett RIA-projekt.

Kontaktperson:

Kristina Edström, Strukturkemi.