"Det händer inte mig" - informationssäkerhet, introduktionskurs

  • Date: –11:30
  • Location: Segerstedthuset Tuvstarren, PLA 00 205
  • Lecturer: Informationssäkerhetssamordnare vid Säkerhetsavdelningen
  • Website
  • Organiser: Säkerhetsavdelningen
  • Contact person: Veronika Berglund
  • Phone: 0184717862
  • Utbildning

En översiktlig kurs i informationssäkerhet som bl.a. tar upp riskerna med bristfälliga lösenord, lagra forskningsdata på mobila enheter, känsliga personuppgifter, molntjänster m.m.

”Säker på nätet” - hur blir man det?
I en värld där
* vi hanterar alltmer information via digitala medier och internet
* vi via mobila enheter är mer eller mindre ständigt uppkopplade
* världsvid informationsspridning bara kräver ett musklick
blir informationssäkerhet till något för var och en att förhålla sig till, både professionellt och privat.

Universitetets informationssäkerhetssamordnare ger dig ”verktyg” för att hantera de hot vi alla lever med i den digitala världen.

Se mer på sidan för informationssäkerhet - en introduktion, "Det händer inte mig"