Utbildning inom organisk kemi

Masterprogrammet i kemi vid Uppsala universitet, inriktning organisk kemi, ger dig en spetskompetens genom fördjupade studier inom organisk kemi. Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom olika områden av organisk kemi. Dessa innefattar till exempel design av synteser och metodologi, experimentell verifiering och optimering vid laboratoriearbete samt praktiska tillämpningar av spektroskopiska metoder. Detta gör att du kommer att vara mycket väl förberedd för forskning inom akademien och/eller utvecklingsarbete inom industrin.

Specialiseringen i organisk kemi har utvecklats i samarbete med världsledande forskargrupper vid universitetet. Programmet ger dig möjlighet att göra ditt examensarbete i en dynamisk och världsledande forskarmiljö. I programmet undervisar professorer som är experter på, till exempel, organisk syntes, organometallisk kemi, naturproduktkemi, utveckling av analysmetodik, supramolekylär kemi, läkemedelsutveckling för behandling av komplexa sjukdomar och grafen och fullerener.

Om du är intresserad av att läsa organisk kemi så hittar du de kurser och program vi erbjuder nedan. 

Studenter berättar om masterprogrammet i organisk kemi

I denna video berättar föredetta masterstudenter i organisk kemi på Uppsala universitet - Mauricio, Josep och Fredrik - om programmet, studentlivet och deras tid i Uppsala.

Sök till masterprogrammet i organisk kemi innan den 15 april. Du kan skicka in din ansökan här.  

Följ våra studenter i labbet

I denna video kan ni följa våra masterstudenter i organisk kemi i laboratoriet under en vanlig dag i studierna. Vi följer Rui som är forskare på Institutionen för kemi - BMC i organisk kemi, och de andra studenterna i labbet. 

Videon är riktad till studenter från Kina men kan även ses av andra som är intresserade av vår labbmiljö.

Sök till masterprogrammet i organisk kemi innan den 15 april. Du kan skicka in din ansökan här.  

PROGRAMMET I ORGANISK KEMI UR ETT STUDENTPERSPEKTIV

Examensarbeten i organisk kemi

Om du är intresserad av att göra ett exjobb inom organisk kemi, kontakta Jan Streuff.  

Utbildning på forskarnivå i organisk kemi

Forskarutbildningen i organisk kemi omfattar 240 hp (4 års heltidsstudier) och avslutas med doktorsexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. En del av forskarutbildningen om minst 120 poäng kan avslutas med licentiatexamen. 

Mer information om forskarutbildningen och lediga doktorandtjänster hittar du på Kemiska sektionens hemsida

En lagerkrans.

INTERVJUER MED BESÖKANDE DOKTORANDER

EXEMPEL PÅ FORSKNING SOM VI GÖR INOM ORGANISK KEMI

Senast uppdaterad: 2023-03-15