Forskarutbildning

Två personer som ser på varandra i ett laboratorium fyllt med flaskor.

Forskarutbildningen i kemi vid Uppsala universitet ger dig den kompetens och erfarenhet som krävs för att bedriva egen forskning. Efter examen kommer du att vara väl förberedd och kvalificerad för en position vid de bästa universiteten, nationellt och internationellt, inom industri, offentliga myndigheter och samhället i allmänhet.

Mer information om forskarutbildning hittar du på TekNat-fakultetens hemsida

Om du är intresserad av av att påbörja forskarutbildning i kemi, kontakta Máté Erdélyi.

Senast uppdaterad: 2023-12-06