Utbildning inom biokemi

Masterprogrammet i kemi vid Uppsala universitet, inriktning Biokemi, är nära kopplad till världsledande forskning inom detta område vid universitet. Dina lärare är ledande experter inom till exempel enzymologi, röntgenkristallografi, molekylära växelverkningar och proteinteknologi. Bredden på den biokemiska forskningen skapar stora möjligheter för dig att göra ditt examensarbete inom en bred, dynamisk och modern forskningsmiljö.

Om du är intresserad av att läsa biokemi så hittar du de kurser och program vi erbjuder nedan. 

Examensarbeten i biokemi

Om du är intresserad av att göra ett exjobb inom biokemi, kontakta Mikael Widersten.

Senast uppdaterad: 2022-02-02