Utbildning inom analytisk kemi

Inriktningen analytisk kemi på masterprogrammet i kemi är nära kopplad till världsledande forskning inom området masspektrometrisk analys av biologiska prov. Programmet går på djupet inom olika områden och metoder i analytisk kemi och du har tillgång till avancerade forskningsinstrument. Dina lärare är ledande experter inom till exempel analytisk neurokemi och avbildande masspektrometri och du kommer att ha möjlighet att göra ditt examensarbete i forskningsfronten.

Om du är intresserad av att läsa analytisk kemi så hittar du de kurser och program vi erbjuder nedan. 

EACH - EXCELLENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY

EACH, Excellence in Analytical Chemistry är ett Erasmus mundus masterprogram som ges av fyra universitet: University of Tartu i Estland, University Claude Bernard Lyon i Frankrike, Åbo Akademi University i Finland och Uppsala universitet. Utbildningen har fått erkännande som joint master degree program av EU. Första året läser alla studenter i Tartu. Andra året studerar du vid något av de andra universiteten, beroende på vilken del av den analytiska kemin du vill specialisera dig på. Mer information och ansökan hittar du på www.analyticalchemistry.eu

Examensarbeten i analytisk kemi

Om du är intresserad av att göra ett exjobb inom analytisk kemi, kontakta Per Sjöberg

Senast uppdaterad: 2022-02-02