Skolsamverkan på kemi - BMC

Kvarngärdesskolan - vi erbjuder lärarledda labbdagar.

Varje år besöker tre klasser från Kvarngärdesskolan Institutionen för kemi – BMC för kemiska experiment på våra undervisningslaboratorier. Eleverna utför – under tre år i rad, dvs som 7:orna, 8:orna och 9:orna försök med ökande svårighetsgrad kring teman kristallisering, karboxylsyror och estrar, och gasreaktioner.

Bilder från besök av kvarngärdesskolan

Senast uppdaterad: 2021-03-10