Skolsamverkan på kemi - BMC

Kvarngärdesskolan - vi erbjuder lärarledda labbdagar.

Varje år besöker tre klasser från Kvarngärdesskolan Institutionen för kemi – BMC för att göra kemiska experiment i våra undervisningslabb. Eleverna utför under tre år i rad, dvs som 7:or, 8:or och 9:or, experiment med ökande svårighetsgrad kring teman kristallisering, karboxylsyror och estrar, samt gasreaktioner.

Bilder från besök av Kvarngärdesskolan

Senast uppdaterad: 2023-03-02