Kemi till nytta och nöje

Vi vill dela med oss av vår fascination för kemin i naturen, sprida kunskap om hur kemin förbättrat människans livskvalitet och vilka möjligheter den fortsatta forskningen inom kemin kan ge oss i framtiden.

Samverka med oss på kemi - BMC

Vi är dedikerade till att se till så att vår forskning kommer till användning i samhället. Därför samverkar vi med flertal företag, myndigheter, kommun, landsting och skolor. Vi bedriver uppdragsutbildningar och driver flertal forskningsprojekt tillsammans med olika aktörer i samhället. Våra forskare sitter med olika beslutsorgan så som utvärderare för Vetenskapsrådet, Formas och STINT samt agerar som experter i olika bilder.

Våra samverkanspartners

Vi på kemi - BMC samarbetar med flera olika organisationer inom flera olika delar av samhället. Ni ser våra huvudsakliga samarbetsområden i listan till höger. 

Samarbets-områden

Hur du samverkar med oss

Närheten till andra campus, universitetssjukhuset, flera forskningsföretagsområden och UU-innovation ger en enastående miljö för forskning och utbildning, samt stöd för kommersialisering och externa samarbeten. Forskare vid institutionen för kemi - BMC samarbetar aktivt med personer inom många andra ämnen, företag och organisationer i Sverige och internationellt. De fungerar som expertrådgivare och forskningspartner, och kan ge tillgång till forskningsinfrastruktur.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med framförallt skolan men även med allmänhet, näringsliv och samhälle. De samordnar bland annat studiebesök på institutionen och arrangerar en årlig vetenskapsfestival (SciFest) där flera av våra forskare medverkar. 

Läs om hur du kan samverka med oss på TekNat Samverkans hemsida.

Alumnnätverket

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Mer om alumnnätverket