Om Institutionen för kemi - BMC

Ett datachip.

Institutionen för kemi - BMC bedriver forskning och utbildning i analytisk kemi, biokemi, organisk kemi och delar av fysikaliska kemin vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Tillsammans med Institutionen för kemi – Ångström erbjuder vi en av Sveriges bästa utbildningar inom kemi. Vi är tillsammans ansvariga för kandidatprogrammet och masterprogrammet i kemi vid Uppsala universitet. Den kemiska sektionen är också ansvarig för civilingenjörsutbildningen i kemiteknik, då även tillsammans med institutioner inom Farmaceutiska fakulteten.

Hitta hit

Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala

Busshållplats:
Uppsala Science Park

Se vilken buss du kan ta hit.

Leveransadress:
Institutionen för kemi -BMC
Husargatan 3 (576)
752 37 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-11-22